Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A Boy Called Hate


زیرنویس فارسیA Boy Called Hate (1995)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : پس از اجرا، در با قانون، یک مرد جوان ناسازگار عصبانی شروع به تماس خود را از آن متنفرم. یک شب او موجب صرفه جویی در یک دختر از یک وکیل منطقه دستیار شهوت انگیز. او به دروغ آنها را سرقت متهم، به طوری که آنها در اجرا بروید و همه چیز را بدتر می کند.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است