Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A Christmas Carol 1984


زیرنویس فارسیA Christmas Carol (TV Movie 1984)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : خسیس قدیمی تلخ که باعث می شود بهانه ای برای طبیعت uncaring خود یاد می گیرد شفقت واقعی زمانی که سه ارواح در شب کریسمس او مراجعه کنید.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است