Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Babel Ii Perfect Collection Babel Nisei


زیرنویس فارسیBabel nisei (Video 1992)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : زندگی ساده برای کویچی، یک دانشجوی جوان به نظر می رسد، تا زمانی که او می آموزد که او تناسخ در جسم تازه از یک محافظ بیگانه که بر روی گوشته مسئولیت asdefender زمین سقوط کرد است، ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است