Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Baby Boom


زیرنویس فارسیBaby Boom (1987)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : زندگی فوق العاده yuppie J.C. است را به آشوب انداخته زمانی که او به ارث می برد کودک از یکی از بستگان دور.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است