Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Baby Mama


زیرنویس فارسیBaby Mama (2008)


1 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : موفق، بازرگان تنها که داشتن یک نوزاد در آرزوی کشف او نابارور است و استخدام یک زن طبقه کارگر به جانشین بعید است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Baby Mama 2008.1cd
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )