Poster

دانلود زیرنویس فارسی سریال Cadfael Brother Cadfael


زیرنویس فارسیcadfael (brother cadfael)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک جنگجوی صلیبی-تبدیل-راهب با استفاده از دانش گیاه شناسی خود را به حل اسرار در شهر قدیمی نورمن انگلستان شروزبری.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است