Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Call Northside 777


زیرنویس فارسیCall Northside 777 (1948)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : ده سال مورد قتل های قدیمی خبرنگار شیکاگو P.J. McNeal دوباره باز می شود.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است