Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Earth Vs The Flying Saucers


زیرنویس فارسیEarth vs. the Flying Saucers (1956)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : فوق زمینی پرواز در دکتر راسل ماروین با تکنولوژی بالا دانشمند بشقاب پرنده مخاطب را به عنوان بخشی از یک طرح به بردگی ساکنان زمین.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است