Poster

دانلود زیرنویس فارسی سریال Eastbound And Down First Season


زیرنویس فارسی eastbound and down فصل 1 season-1 s01 فصل اول


6 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : سال پس از او پشت خود را در زادگاه خود، یک سوخته ballplayer لیگ را برمی گرداند به آموزش اد فیزیک در مدرسه قدیمی خود را.This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
s01e04
مترجم : کامیار کاری از تیم ترجمه imdb.com
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Eastbound & Down.HDTV.S01E01.IMDB-DL
IMDB-DL
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Eastbound & Down.HDTV.S01E05.IMDB-DL
[Kianoosh_93 & MahyaR67-IMDb-Dl]
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Eastbound & Down.HDTV.S01E03.IMDB-DL
IMDB-DL
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Eastbound and Down s01e02
کاری از تیم ترجمه www.imdb-dl20.in/
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Eastbound & Down.HDTV.S01E06.IMDB-DL
MahyaR67 | IMDB-DL
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )