Poster

دانلود زیرنویس فارسی سریال Eastbound And Down First Season


زیرنویس فارسی eastbound and down فصل 1 season-1 s01 فصل اول


6 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : سال پس از او پشت خود را در زادگاه خود، یک سوخته ballplayer لیگ را برمی گرداند به آموزش اد فیزیک در مدرسه قدیمی خود را.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
s01e04
مترجم : کامیار کاری از تیم ترجمه imdb.com
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Eastbound & Down.HDTV.S01E01.IMDB-DL
IMDB-DL
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Eastbound & Down.HDTV.S01E05.IMDB-DL
[Kianoosh_93 & MahyaR67-IMDb-Dl]
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Eastbound & Down.HDTV.S01E03.IMDB-DL
IMDB-DL
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Eastbound and Down s01e02
کاری از تیم ترجمه www.imdb-dl20.in/
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Eastbound & Down.HDTV.S01E06.IMDB-DL
MahyaR67 | IMDB-DL
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )