Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Eastern Corridor Aka Vostochny Koridor


زیرنویس فارسیVostochny koridor (1966)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : این فیلم سهمی جنگ با سبک بصری رسا است. این نقطه معمولی نیست از نظر در مورد جنگ برای سینمای شوروی.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است