Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Easy Money


زیرنویس فارسیEasy Money (1983)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : به ارث می برند خود مادر در قوانین ثروت عظیم، زندگی سخت، معتاد به قمار باید شیوههای ناسالم خود را قبل از آن را به بهترین از او می شود را تغییر دهید.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است