Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Easy Money


زیرنویس فارسیEasy Money (1983)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : به ارث می برند خود مادر در قوانین ثروت عظیم، زندگی سخت، معتاد به قمار باید شیوههای ناسالم خود را قبل از آن را به بهترین از او می شود را تغییر دهید.



This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است