Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Easy


زیرنویس فارسیEasy (2003)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : قلب شکسته پس از چند امور، یک زن خودش را بین یک شاعر و تلویزیون میزبان پاره می یابد.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است