Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Face


زیرنویس فارسیPeiseu (2004)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : لی هیون دقیقه، که با این نسخهها کار بازسازی چهره از جمجمه، واریز کار خود را در یک موسسه به ماندن با بتا آلرژیک دخترش جین که توسط به پیوند قلب ارائه شد ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است