مالتینا| خرید از آمازون

Poster

دانلود زیرنویس فارسی Game Of Thrones History And Lore Webisodes4 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) :This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
History and Lore Mad King Aerys - House Lannister
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
History and Lore The Old Gods and The New
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
History and Lore Mad King Aerys - House Baratheon
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Game of Thrones S1,2,3,4,5 E00
زیرنویس اپیزودهای 00 فصل های اول تا پنجم
۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵ ( ۱ رای ۵.۰۰ )