Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Hacks 2012


زیرنویس فارسیHacks (TV Movie 2012)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : هنگامی که دختر چای کیت لوی در حال حاضر سردبیر بی رحمانه از بالای زشت قرمز یکشنبه دنباله دار، متعلق به حریص نجیب زاده رسانه های استرالیا استانهوپ جشن. این مقاله در هیچ چیز برای آن متوقف خواهد شد ...This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است