Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم I Accidentally Domed Your Son


زیرنویس فارسیI Accidentally Domed Your Son (2004)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : این کمدی نامتعارف تاریک را در محل هنگامی که چهار دوست (Brisco، J راب، پدرو، و هی عشق) یک حیاط خلوت نوار-B-Q و تصمیم بگیرید به آمده تا در برخی از جوانه. نمی دانستند که در آن به نوبه خود، به دلیل ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است