Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم I Always Wanted To Be A Gangster Jai Toujours Rv Dtre Un Gangster


زیرنویس فارسیJai toujours rêvé dêtre un gangster (2007)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : گفت: در چهار عکس های شرح داری، این کمدی وجودی مربوط به سوء استفاده از چهار مجرمان مشتاق که امید خود را بهبود بخشند، اما پیدا کردن که آنها ممکن است آنچه در آن برای یک زندگی از جرم و جنایت می شود.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است