Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم I Am Omega


زیرنویس فارسیI Am Omega (Video 2007)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : در پست آخرالزمانی LA توسط انسان زنده مانند آدمخوارها انسان که به نوعی از عفونت ژنتیکی مرد محلی renchard مجبور است به زندگی یک مبارزه روزانه به عنوان او trys برای قرار سیگنال های رادیویی و پیدا کردن یک درمان rampaged از.This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است