Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم I Cesar Moi Csar 10 Ans 12 1m39


زیرنویس فارسیMoi César, 10 ans 1/2, 1m39 (2003)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : سزار یک بچه مدرسه جوان و زندگی در پاریس با خانواده اش است. زندگی خود را معمولی است، اما سزار می خواهد هیجان بیشتر (که او را ایجاد میکند، در یک مثال، با این ادعا به معلمان خود که خود را ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است