Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم I Do I Do


زیرنویس فارسیI Do, I Do (2005)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : راننده کامیون سقوط در عشق با، و توسط رد کرد، یک زن که یقه سفید. مسابقه می رسد از یک همکار مرد بی باک.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است