Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم I Dont Kiss Jembrasse Pas


زیرنویس فارسیJembrasse pas (1991)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک مرد جوان برگ شهر اصلی خود در جنوب فرانسه به کشف پاریس. بودن بیش از حد unexperienced و بیش از حد ساده و بی تکلف، او را به واقعیت پاریس 1991. او قطره به زودی می دهد تا رویای خود را از ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است