Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Jaffa Kalat Hayam


زیرنویس فارسیJaffa (2009)


2 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : در شهرستان یافا؛ یک دختر جوان در نظر دارد تا با فرار معشوق رویایی او، هنگامی که یک تراژدی برای همیشه این دوره از زندگی خود را تغییر می دهد.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Jaffa Kalat Hayam-cd 2
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Jaffa Kalat Hayam-cd 1
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )