Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Jagdszenen Aus Niederbayern


زیرنویس فارسیJagdszenen aus Niederbayern (1969)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : ابرام به روستای کوچک خود باز و اگر چه مهارت های تعمیر خود مورد نیاز است، مردم سوء ظن در مورد ترجیحات جنسی خود زندگی خود را سخت.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است