Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم La Chance De Ma Vie 2010


زیرنویس فارسیLa chance de ma vie (2011)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : از زمانی که او می تواند به یاد داشته باشید، جولین بد شانس به هر زن او بازمی گردد، با نتایج فاجعه آمیز است. اما درست زمانی که او می پذیرد جهنم هرگز عشق واقعی را پیدا کنید، او در دیدار زیبا، جوانا ***ی. و خیلی به هزینه های او، او فقط نمی تونم خود کمک کند.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است