Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم M 2007


زیرنویس فارسیM (2007)


2 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : نویسنده جوان نمی تونم ارسال یک کلمه برای رمان بعدی اش، او نیز احساس با نامزد خود ندیده. چرا که او در عشق با یک زن می افتد، اما نمی تونم به یاد داشته باشید که او است و اگر که shes واقعی است یا فقط یک رویا نمی تونم بفهمم.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
M 2007
مترجم :عروسک ( IrKorea Group )
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
M 2007
هماهنگ سازی نسخه تک دیسک
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )