Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Naina


زیرنویس فارسیNaina (2005)


2 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : پس از دریافت پیوند چشم، یک زن جوان متوجه می شود که او می تواند به جهان فراطبیعی را ببینید.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Naina
فرهنگ مشرق زمین_شهریار_تصحیح شده مجدد
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
shahryarindia
فرهنگ مشرق زمین-شهریار
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )