Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Nandha


زیرنویس فارسیNandha (2001)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : Nandha پدرش در سردرگمی که به شرح زیر زمانی که مادر او را کشف شوهر او philandering می کشد. Nandha است به زندان نوجوانان بسته بندی شده، می روم پشت مادر کر و گنگ خود را ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است