Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Odd Obsession Kagi


زیرنویس فارسیLétrange obsession (1959)
Kagi


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : مردی گرفتن در در سال مجموعه های خارج برای پیدا کردن یک راه برای احیای مردانگی ضعیف است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است