Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Padre Nuestro


زیرنویس فارسیPadre nuestro (2005)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : کودکان به بیمارستان می آیند برای دیدار پدر در حال مرگ خود را به آنها در میانهی به مدت 8 سال دیده می شود. آنها سعی می کنند برای بازیابی روابط خود را قبل از او می میرد.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است