Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Radio Dayz


زیرنویس فارسیRa-deui-o De-i-jeu (2008)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : اولین ایستگاه رادیویی کره، JODK است پخش و گروهی از فعالان کره ای مایل به استفاده از رادیو به عنوان سلاح خود را. آیا آنها موفق؟


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است