Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Sabirni Centar


زیرنویس فارسیSabirni centar (1989)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : در طول حفاری خرابه روم باستان، استاد باستان شناسی قدیمی به طور تصادفی دروازه بین جهان ما و جهان از مرده باز می شود.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است