Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Sacrificed Youth Aka Sacrifice Of Youth Qing Chun Ji


زیرنویس فارسیQing chun ji (1986)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک دختر جوان از شهرستان است که به کار در یک روستا از مردم دای در انقلاب فرهنگی چین ارسال می شود. در اینجا او می آموزد به لذت بردن از جوان بودن و دستاوردهای یک چشم انداز جدید در زندگی است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است