Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Sadda Adda 2011


زیرنویس فارسیSadda Adda (2011)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : تنها چیزی که شما را از انجام رویاهای خود را متوقف خواهد کرد که شما مردم خواب است، اما جرات به قرار دادن ایمان در خود همه ما است. بسیاری از ما از دست دادن تمرکز و تسلیم. ما ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است