Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Taboo 1980


زیرنویس فارسیTaboo (1980)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک دوست زن از یک مادر نا امید جنسی تلاش می کند به گسترش افق دید خود با عیاشی های جنسی. هر چند اجتناب از آن، احساسات جدید در درون او باعث او را به زور خودش را در پسر خواب او. به حیرت او، فتنه انگیزی متقابل است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است