Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Tactical Unit Comrades In Arms Kei Tung Bou Deui Tung Pou


زیرنویس فارسیKei tung bou deui – Tung pou (2009)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : دو تن از رهبران واحد تاکتیکی مجبور به کنار گذاشته اختلافات خود برای کمک به گرفتن یک گروه از دزدان.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است