Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Take A Hard Ride


زیرنویس فارسیLa chevauchée terrible (1975)
Take a Hard Ride


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : پس از فروش گاو خود در شهر، صاحب مزرعه مورگان به طور غیر منتظره می میرد، و مباشر پایک خود کرده است برای ارائه حقوق و دستمزد به سونورا، با وجود سفر خطرناک که در طی آن الانم دنبال بسیاری از شخصیت های سایه دار که می خواهند پول است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است