Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Take Care Of My Cat Goyangireul Butakhae


زیرنویس فارسیGo-yang-i-leul boo-tak-hae (2001)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : در شهرستان بندر ایچئون، پنج تن از دوستان زن در تلاش برای نزدیک ماندن در حالی که جعل یک زندگی را برای خود پس از دبیرستان. زمانی که یکی از این گروه، به سمت بالا-همراه هه جو، حرکت می کند به سئول، ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است