Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Un Fil La Patte


زیرنویس فارسیUn fil à la patte (2005)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : با وجود این واقعیت است که آنها عاشق یکدیگر، یک زن و شوهر متوجه است که آنها باید دیگر (و غنی) مردم به منظور حفظ بیهوده و بیمعنی، زندگی پر هزینه خود را پیدا کنید.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است