Poster

دانلود زیرنویس فارسی سریال V Visitors Sezon 02


زیرنویس فارسیv – visitors (sezon 02)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک نژاد فرازمینی رسد بر روی زمین با نیت به ظاهر خوب، تنها به آرامی آشکار دسیسه درست خود ریشه دوانده بیشتر به جامعه می شوند.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است