Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Vali


زیرنویس فارسیVali (2009)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : فاروق یازیکی (اردال بشیکچیاوغلو) فرماندار آرمانگرا از شهرستان دریای اژه از دنیزلی، که در آن یک تیم از مهندسین از ترکیه اکتشافات معدنی موسسه (MTA) به تازگی است ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است