Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Valley Girl


زیرنویس فارسیValley Girl (1983)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : جولی، یک دختر از دره، در دیدار رندی، پانک از شهرستان. آنها از جهان های مختلف و پیدا کردن عشق. به نحوی که آنها نیاز به ماندن با هم در وجود مرسوم، مد روز، دوستان کم عمق است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است