Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Walk All Over Me


زیرنویس فارسیWalk All Over Me (2007)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک دختر شهر کوچک اجرا می شود را به دردسر بزرگ به عنوان او در او هویت هم اتاقی را به عنوان یک معشوقه به پرداخت صورتحساب.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است