Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Walk The Talk 2007


زیرنویس فارسیWalk the Talk (2007)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : مربی تیم موفق زندگی اریک Naybor به ظاهر همه چیز دارد ولی موفقیت خود را پوشش می دهد تاریخ سیاه، و هنگامی که برادرزاده دشوار خود به شاخه های برادر خود را، چالش شروع به اتفاق می افتند.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است