Poster

دانلود زیرنویس فارسی سریال X Men


زیرنویس فارسی x-men


2 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : مردان ایکس، هنوز هم عزادار بیش از مرگ ققنوس (جین گری)، در حال بررسی یک مورد از یک دختر جهش از دست رفته در شمال ژاپن. این به آنها منجر به یک ویروس مرموز که تبدیل جهش به هیولا. U-مردان و محفل آن را می خواهم.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
[AnimWorld] X-Men
دنیای انیمه و مانگا تقدیم می کند | forums.animworld.net | مترجم : Ghoghnuse و se.phi.roth و Captain Yamato
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X Men
ویرایش شده
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )