Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Yellow Submarine


زیرنویس فارسیYellow Submarine (1968)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : بیتلز دیدن همه موارد به همراه کاپیتان فرد در زیردریایی های زرد خود و رفتن به Pepperland به آن آزاد از موسیقی متنفر آبی مزاحم استفاده کنید.This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است