Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Zardoz


زیرنویس فارسیZardoz (1974)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : در آینده دور، وحشیانه تنها آموزش دیده برای کشتن یک راه را به جامعه جاودانه بی حوصله است که به تنهایی حفظ humanitys دستاوردهای می یابد.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است