Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Zatoichi 13 Zatoichis Vengeance


زیرنویس فارسیZatoichi no uta ga kikoeru (1966)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : امیدوار را تحویل برای یک مرد در حال مرگ، شمشیر زن کور Zatoichi می آید در سراسر باندهای جرم و جنایت معمول اما همچنین در دیدار یک راهب کور که به درخواست به ارمغان می آورد استفاده از خشونت است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است