Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Zatoichi Darkness Is His Ally Zatoichi 26


زیرنویس فارسیZatôichi (1989)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : با نزدیک شدن به روستای سنسی خود، تصمیم می گیرد به پرداخت Zatoichi معلم یک دیدار، تنها به یاد بگیرند که او به قتل شده است و دختر خود را مجبور به تن فروشی. بررسی Ichis به ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است