Poster

دانلود زیرنویس فارسی Zayn Befour2 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) :This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Zayn Befour
بهترین ترجمه و زیرنویس - دو زبانه - حسین انریکه
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Zayn Befour
ترجمه مجدد از روی متن رسمی آهنگ
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )