Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - Fourth Season فصل چهارم Imdbسابدان - دانشجویان زبان
سابدان به هيچ گروه دسته يا سازماني وابسته نميباشد و هيچ گونه محصولي براي فروش و يا دانلود به غير از زيرنويس فارسي فيلم و سريال ندارد
زيرنويس هاي موجود در سايت توسط کاربران تهيه و آپلود ميشوند و مسئوليت محتوي آنها بر عهده ي مترجمين ميباشد